Feetaal

Privacyverklaring vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, voetreflexzonetherapeut Alie van de Bunt, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Deze gegevens in het cliŽntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Tevens ben ik verplicht u uit te nodigen tot het stellen van vragen omtrent uw behandeling, de uitvoeringstermijn van de behandeling, de mogelijkheid om af te zien van verdere behandeling en/of verder te gaan met andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer: De gegevens uit uw dossier kunnen ook, na uw expliciete toestemming, voor de volgende doelen gebruikt worden:

Inzagerecht nabestaanden

Nabestaanden hebben een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiŽnt in de volgende omstandigheden:

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar, nl.: De nota ontvangt u middels een Pdf-bestand via e-mail

Registratie contactgegevens bron-, en contactonderzoek GGD

Indien noodzakelijk zal ik, uitsluitend op verzoek van de GGD en alleen met uw expliciete toestemming, uw contactgegevens (alleen naam, e-mailadres en telefoonnummer) voor bron-, en contactonderzoek verstrekken aan de GGD.

Gebruik van cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Uw privacy-rechten

Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens via Alie@feetaal.nl. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens?
Kijk op wetten.overheid.nl


Klik hier of op de banner bovenaan de pagina om terug te keren.

BTW nr: NL001502512B41 - KvK nr: 61593699